ONZE VISIE

De visie van Sterk voor Dieren is om daar waar mogelijk hulp te bieden aan huisdieren van eigenaren waarvan het welzijn, de gezondheid en/of veiligheid in het geding is. De stichting is van mening dat huisdieren op geen enkele wijze de dupe moeten en hoeven zijn van eventuele leed van en door de eigenaren. De stichting richt zich hoofdzakelijk op huisdieren in Nederland, maar participeert eventueel ook in situaties die zich voordoen in het buitenland.

Daar waar de stichting volledig achter staat zijn de 5 belangrijke en internationaal gedragen criteria als parameters voor een goed dierenwelzijn (Brambell, 1965), namelijk:

 

 • Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding
 • Dieren zijn gevrijwaard van thermaal of fysiek ongerief
 • Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of ziektes
 • Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress
 • Dieren zijn vrij om een natuurlijke soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben

DE MISSIE

De stichting biedt hulp aan eigenaren van huisdieren die in financiële nood verkeren, in en rond de armoedegrens zitten.

Situaties waarbij en waardoor niet meer kan worden voorzien in de basisbehoeften van de huisdieren.
Hulp kan bestaan uit ondersteuning en/of bemiddeling op het gebied van medische zorg, voeding, veiligheid, voorlichting, coaching en eventueel herplaatsing. Alles wat mogelijk is om het welzijn van de huisdieren te garanderen.
Bij het signaleren van verwaarlozing zal de stichting daar waar mogelijk ingrijpen en bemiddelen. 

ONZE DOELEN

 • Het bieden van steun aan huisdiereigenaren die in financiële nood verkeren, eventueel aangewezen zijn op voedselbanken, in en rond de armoedegrens zitten en geen mogelijkheden meer hebben om in de basisbehoeften van hun huisdier(en) te voorzien. Steun kan in de vorm zijn van: het geven van dierenvoeding, bijdragen aan de medische kosten, voorzien in attributen die bijdragen aan de veiligheid. Tot dit doel behoort uitdrukkelijk niet het aan huisdiereigenaren verstrekken van financiële middelen.
 • Hulp bij herplaatsen van honden.
 • Ondersteuning bieden aan eigenaren door bijvoorbeeld coaching van “probleem”-huisdieren bij agressie, onzekerheid, verlatingsangst e.d.
 • Het signaleren van en ingrijpen bij dierenverwaarlozing. Zowel bij huisdieren als bij commerciële fok.
 • Samenwerkingen zoeken met collega dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen en andere relevante organisaties waardoor zoveel mogelijk hulpvragen opgevangen kunnen worden.
 • De stichting richt zich hoofdzakelijk op huisdieren in Nederland, maar participeert eventueel ook in situaties die zich voordoen in het buitenland.

 

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

Voorzitter is Wilma de Joode

Penningmeester is Malinda Mulders

Secretaris: Naam op te vragen bij de Voorzitter

  Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

– het werven van middelen (in geld en in natura) middels het werven van sponsoren en donateurs

– het werven en aansturen van vrijwilligers om een zo groot mogelijk landelijk netwerk te bewerkstelligen

– het beoordelen van en invulling geven aan hulpaanvragen

– het selecteren van bestemmingsdoeleinden

– het opzetten en uitvoeren van communicatie-activiteiten naar de diverse doelgroepen (hulpvragers en hulpbieders).

Naam waaronder de stichting is geregistreerd:
Stichting Sterk voor Dieren
Statutair gevestigd in de gemeente te West-Betuwe – datum oprichting 03-02-2021
Kamer van Koophandel nr.: 81786352
Het RISN-nr.: 862219449
Bankrekening: NL24 RABO 0364 5848 90

ONS BELEID

De stichting is afhankelijk van donaties en giften. De stichting ontvangt geen subsidies.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 • Jaarlijks een begroting opstellen
 • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
 • Beheren van de gelden
 • Besteden van gelden en het creëren van voorzieningen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting Sterk voor Dieren. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Alle binnengekomen gelden en middelen worden besteed aan het geven van  hulp en ondersteuning aan huisdieren in nood.

Ons volledige beleidsplan vindt u hier.

 

JAARVERSLAGEN

Het eerste financiële jaarverslag sinds de oprichting in 2021 kunt u hieronder lezen en/of downloaden.

Financieel verslag 2021 Sterk voor Dieren

Standaardformulier 2021 publicatieplicht BD voor fondsenwervende instellingen 2021_anbi-BD-SvD

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn Wilma, Malinda, en Eli.  Samen delen wij een gezamenlijke passie, overtuiging en gedrevenheid om op te komen voor dieren die door het noodlot in de problemen zitten of zijn gekomen. Daar kunnen we simpelweg gewoon niet tegen. Tijd voor actie! Tijd voor Stichting Sterk voor Dieren.

In de maatschappij zien wij dat er enorm veel mensen en dus ook dieren in nood zitten. Zowel door financiële omstandigheden, maar ook door medische en geestelijke noodsituaties. Natuurlijk kunnen we zeggen, dan maar het huisdier de deur uit!  Ja, dat kan natuurlijk, maar dat is niet hoe het moet werken, vinden wij. Wat is een mens zonder dier en andersom. Een huisdier is een steun en toeverlaat, een vriend, een maatje, een kindje, noem het maar op. In ieder geval: onmisbaar!
En wij, als stichting, willen ons inzetten om zoveel mogelijk leed voor huisdieren te beperken.
Tijd voor een kennismakingsrondje!

Mijn naam is Wilma de Joode. Al van kleins af aan ben ik dol op dieren. Thuis hadden mijn ouders geiten, kippen, katten en ik ben opgegroeid met Duitse Herders.

 

 

 

 

 

Dieren zijn altijd mijn grote liefde geweest.

Toen ik in 2000 naar Bosnië vertrok om daar vrijwilligerswerk te doen voor mensen had ik niet kunnen bedenken wat het mij allemaal zou brengen. Door mijn reikiwerk in Bosnië ben ik gaan werken met en voor de zwerfhonden in  het door oorlog verwoeste land. In Bosnië kwam ik in aanraking met de duizenden  zwerfhonden daar. Het raakte mij enorm en ik besloot een stichting op te richten om deze dieren te gaan helpen. Zeven jaar lang ben ik voorzitter geweest. Minimaal twee keer per jaar organiseerde ik trips naar Bosnië waar we in het asiel gingen werken dat mijn stichting financieel ondersteunde. Castratie- en educatieprojecten opgezet. Het was een zeer bijzonder zware, intensieve en waardevolle tijd. Mijn leven is in en door Bosnie ingrijpend veranderd. In positieve zin want ik vond  mijn passie en dat waar ik goed in ben.

Tijdens mijn vrijwilligerswerk in Bosnië kwam ik als asielbeheerder in Nederland te werken. Ik had geen diploma maar werd aangenomen op basis van mijn ervaring. Werken met vrijwilligers, met honden, met herplaatsen, pr en contacten leggen. Ik haalde al snel het benodigde diploma. Ruim tien jaar ben ik beheerder geweest van het asiel. Ik heb ondertussen al heel wat opleidingen, workshops en lezingen gevolgd betreft hondengedrag. In het asiel heb ik gezien hoe moeilijk het voor mensen is om hun dier weg te moeten doen omdat ze het financieel niet meer aan kunnen. Vreselijk verdrietig voor zowel het dier als het baasje.
Sinds ik weg ben bij het asiel (aug 2019) was het mijn droom om met een eigen stichting huisdieren te helpen van mensen die het financieel zwaar hebben. Op 3 feb 2021 is mijn grote wens uitgekomen en bestaat Stichting Sterk voor Dieren. Ik ben er zeker van dat het werk van de stichting veel zal gaan betekenen voor huisdieren en hun baasjes die onze steun hard nodig hebben.

OPLEIDINGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

2020 – Instructeur 1 Martin Gaus Academy
2020 – Pet college: Let’s go banana’s. Over hondenpubers (Judith Lissenberg)
2020 – Hormonen! De invloed op de ontwikkeling van de jonge hond (Sam Turner)
2020 – Pet college: Hap, Click, Weg (Judith Lissenberg)
2019 – Vechtende honden uit elkaar halen workshop (Tinley)
2018 – Dog Detective workshop (Sarah Fisher)
2017 – Een uitvallende hond in huis (Monique Bladder)
2012 – T-Touch gezelschapsdieren training (Sarah Fisher)
2011 – Honden en Kattenbesluit (Aeres Training centre Barneveld)
2011 – ABA Algemene basis opleiding voor africhters (Dogvision/Tinley)
2011 – T-Touch workshop (Sarah Fisher)
2011 – Leiden of Lijden workshop (Arvid van Putten)
2011 – Kattengedrag  (Gaus academie. Sonja van Leeuwen)
2008 – Workshop T-Touch voor honden (Marjolein Prins)
2001 – Touch for Health 1 t/m 4 (Ingrid van Niekerk)
1992 – Reiki 1 & 2